คำแนะนำดีๆ ให้ทำก่อนสิ้นปีนี้ ขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เสริมชะตา ทำชีวิตให้ดีขึ้น

Loading…

การจุดธูปบูชา เสริมด ว งชะต าหรือขอพรสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมา ของคนไทยเป็นเวลานาน

ทำบ่อย ท่านจะให้โชค เปิดทางสว่าง ชีวิตราบรื่น ทำไมต้องไห ว้เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาลพระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรั กษ า

การไห ว้ดังกล่าวจึงเป็นการไห ว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น เราจึงควรไห ว้ทุก 3 ถึง 6 เดือนต่อครั้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไห ว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไห ว้ดังนี้


Loading…

วิธีการไห ว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก

2 ดาวเรือง 9 ดอก

3 น้ำ 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นศิริมงคล

5 หมากพลู 9 คำ

ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกัน เช่น

องุ่น เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการเงิ น หรือทรัพ ย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น
กล้วย จะช่วยให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น

แก้วมังกร เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ
สับปะรด เพื่อจะได้มีหูต ากว้างไกล
วิธีการจัดของ

ให้ใช้ผ้าขาวปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า แล้วเอาของทุกอย่างวางบนผ้าขาว จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า

ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่. บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมากຽຽม หากมีสิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าไได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกຽຽมท่าน ขอท่านจงโปรดงดโทษ เว้นโทษและอโหสิกຽຽมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย อธิฐานขอต ามปรารถนา

จากนั้นให้รอจนธูปหมด ภายในบ้าน แล้วค่อยดับเทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า

ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นก็นำไปทานได้เลย

ขอบคุณที่มา aomhugdaily

Loading…

You May Also Like

admin

About the Author: admin


Powered with Custom Code Adder
error: Content is protected !!